Giới thiệu Power Automate Desktop

5/6/2021

Power Automate Desktop mở rộng khả năng tự động hóa quy trình robot (RPA) hiện có trong Power Automate và cho phép tự động hóa tất cả các quy trình lặp đi lặp lại trên desktop. Việc tự động hóa trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết với Power Automate Desktop trực quan mới bằng cách sử dụng thao tác kéo - thả được tạo sẵn hoặc ghi lại các desktop flow để chạy sau này.

Tận dụng khả năng tự động hóa trong Power Automate Desktop, bạn có thể tạo flow, tương tác với các công cụ hàng ngày như email và excel, làm việc với các ứng dụng hiện đại. Ví dụ về các tác vụ đơn giản và phức tạp mà bạn có thể tự động hóa là:

  • Nhanh chóng sắp xếp tài liệu bằng các thao tác dành riêng cho tệp và thư mục
  • Trích xuất chính xác dữ liệu từ các trang web và lưu trữ chúng trong các tệp excel bằng cách sử dụng tự động hóa Web và Excel
  • Áp dụng các khả năng tự động hóa của desktop để đưa công việc của bạn vào chế độ autopilot

Power Automate Desktop dành cho người dùng tại gia, doanh nghiệp nhỏ hoặc các công ty doanh nghiệp lớn hơn. Về cơ bản, vấn đề này được giải quyết cho tất cả những người đang thực hiện các tác vụ dựa trên quy tắc đơn giản hoặc phức tạp trên máy trạm của họ.

Trong trường hợp bạn là người dùng tại gia đang truy cập trang web thời tiết để xem dự báo ngày mai hoặc một doanh nhân tự kinh doanh trích xuất thông tin từ hóa đơn của nhà cung cấp hoặc thậm chí là nhân viên của một doanh nghiệp lớn tự động nhập dữ liệu trên hệ thống ERP, Power Automate Desktop được thiết kế dành cho bạn.

Power Automate Desktop cho phép bạn tự động hóa cả các ứng dụng cũ, chẳng hạn như các trình giả lập terminal và các ứng dụng web và desktop hiện đại, tệp Excel và các thư mục. Tương tác với máy bằng cách sử dụng các phần tử cấu thành lên giao diện của người dung (UI element), hình ảnh hoặc tọa độ.

 

Nguồn: https://docs.microsoft.com/