LPI (LINUX)

 

Trở thành chuyên gia Linux

“Chứng chỉ chuyên gia Linux được công nhận trên toàn cầu, đã được khoảng 200 nghìn người trên toàn thế giới lựa chọn.
Với tư cách là một chuyên gia đã được chứng nhận Linux, bạn hãy trở thành nhân tài trong lĩnh vực mã nguồn mở được doanh nghiệp công nhận một cách tự hào.”

LPI là một tổ chức hỗ trợ năng lực và tiêu chuẩn chứng nhận toàn cầu dành cho các chuyên gia mã nguồn mở, kể từ khi thành lập vào năm 1999, tổ chức này hiện đang cung cấp nhiều loại chứng chỉ chứng nhận mã nguồn mở đa dạng cùng với hàng trăm đối tác đào tạo và các chuyên gia được công nhận tại hơn 180 quốc gia.”

Khóa học khám phá các công cụ và kỹ thuật khác nhau thường được quản trị viên hệ thống Linux và người dùng cuối sử dụng để đạt được công việc hàng ngày của họ trong môi trường Linux. Nó được thiết kế cho người dùng máy tính có kinh nghiệm, những người đã hạn chế hoặc không tiếp xúc với Linux trước đây, cho dù họ đang làm việc trong môi trường cá nhân hay doanh nghiệp.

Hãy đăng ký khóa học tại Tân Đức ITS - đơn vị đào tạo được ủy quyền của LPI. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ có kiến thức tốt về Linux. Bạn sẽ có thể tiếp tục tiến trình của mình với tư cách là người dùng, quản trị viên hệ thống hoặc nhà phát triển bằng cách sử dụng bộ kỹ năng có được. Tiếp đến, bạn có thể thi lấy chứng chỉ LPI - chứng chỉ ‘công nhận’ một chuyên gia Linux đã được đào tạo bài bản.

Xem khóa học