ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐẾN 20%

5/14/2021

Tân Đức ITS trân trọng gửi đến Quý học viên chương trình khuyến mãi học phí lên đến 20%.

Học viên tham gia khóa học nhận được:

  • Giáo trình chuẩn chính hãng của Microsoft (áp dụng cho các khóa IT Pros)
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học do Microsoft cấp
  • Hỗ trợ học viên sau khi đã hoàn thành khóa học
  • Các khóa học được giảng dạy bởi giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).

Hình thức học: học tại lớp (classroom) hoặc học live qua Teams (virtual training)

Thể lệ chương trình như sau:

  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình KM khác
  • Lịch học có thể thay đổi và sẽ được trao đổi với học viên
  • Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khóa đào tạo dưới đây:

 

TÊN KHÓA HỌC LỊCH HỌC  
     

AZ-204: Developing solutions for Microsoft Azure 

(5 ngày)

15 - 18 Jun

 

   

AI-100: Designing and Implementing an Azure AI Solution

(3 ngày)

28 - 30 Jun

 

   

55238: SharePoint Online for Administrators

(3 ngày)

23 - 25 Jun

 

   

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

(4 ngày)

20 - 23 Jul

 

   

AZ-303: Microsoft Azure Architect Technologies

(5 ngày)

05 - 08 Oct

 

   

AZ-304: Microsoft Azure Architect Design

(4 ngày)

12 - 15 Oct

 

   

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

(4 ngày)

14 - 17 Sep

 

   

20486: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

(5 ngày)

12 - 16 Jul

 

   

20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

(5 ngày)

16 - 20 Aug

 

   

20762: Developing SQL Databases

(5 ngày)

20 - 23 Jul

 

   

PowerApps Basic

(2 ngày)

12 - 13 Jun

 

   

PowerApps Advanced 

(2 ngày)

19 - 20 Jun

 

   

SharePoint® Online & Power Automate

(3 ngày)

28 - 30 Jul

 

   

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

(5 ngày)

16 - 19 Nov

 

   

DA-100: Analyzing Data with Power BI

(4 ngày)

10 - 13 Aug

 

   

DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure

(4 ngày)

23 - 26 Nov

 

   

Associate Cloud Engineer

(3 ngày)

9 Jun