KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ LÊN ĐẾN 10% KHÓA "MICROSOFT EXCEL DASHBOARD AND REPORTS"

5/13/2020

Khuyến mãi đặc biệt khi tham gia khóa Microsoft Excel Dashboard & Reports (khai giảng ngày 25 - 27/05/2020) sẽ được giảm học phí lên đến 10%.

Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu các chủ đề về bảng điều khiển và báo cáo, xác định một số khái niệm cơ bản và phác thảo các bước chính cần thực hiện để chuẩn bị cho một dự án thành công.
  • Hướng dẫn cách thiết kế các bảng dữ liệu hiệu quả, có thể tận dụng chức năng biểu đồ thu nhỏ.
  • Trực quan hóa dữ liệu mà không cần sử dụng biểu đồ hoặc đồ thị với một cái nhìn khác nhau về các kỹ thuật.
  • Cung cấp một nền tảng vững chắc trong việc trực quan hóa dữ liệu bằng các biểu đồ Excel. Bắt đầu với những điều cơ bản, giới thiệu công cụ lập biểu đồ Excel. Tập trung vào các kỹ thuật định dạng cho phép xây dựng các biểu đồ tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng biệt.
  • Cách xây dựng mô hình dữ liệu hiệu quả cung cấp nền tảng mà trên đó bảng điều khiển hoặc báo cáo được xây dựng và bạn khám phá tác động của dữ liệu được tổ chức kém và cách thiết lập dữ liệu nguồn cho kết quả khả quan nhất.
  • Minh họa cách các điều khiển tương tác có thể cung cấp cho khách hàng của bạn một giao diện đơn giản, cho phép họ dễ dàng điều hướng và tương tác với bảng điều khiển hoặc báo cáo.
  • ...

Người hướng dẫn: Microsoft Certified Trainer.